G.I. Gurdjieff

George Ivanowitch Gurdjieff is geboren rond 1870 in de Caucasus. Op zijn zoektocht naar de diepere betekenis van ons leven, is hij gedurende lange tijd heel intensief in contact geweest met geïsoleerde esoterische gemeenschappen in het Midden-Oosten, Afrika en Centraal Azie.
Vanaf 1912 verzamelde hij in Moskou en Sint Petersburg een kring van leerlingen om zich heen, met wie hij intensief werkte. Hij had een scherpe visie op het functioneren van de westers denkende mens en hoe hij deze moest benaderen om tot een nieuw besef van de werkelijkheid en een zijn in het nu te komen.

De bedreigingen van de Russische Revolutie dwongen hem het Werk naar West Europa te verplaatsen. Hij vestigde zich in 1922 in Parijs en ondernam vandaar uit verschillende reizen naar Amerika om ook daar leiding te geven aan intensief werk. In die periode zijn de movementsSpecifieke dansen en bewegingen die de ontwikkeling van alle functies van de mens tot doel hebben. en de muziekstukken die hij samen met zijn leerling Thomas de Hartmann componeerde tot stand gekomen. Ook schreef hij een serie van drie boeken die ieder een bepaald doel in de 'harmonische ontwikkeling van de mens' dienen.
Na zijn dood in 1949 hebben zijn meest nabije leerlingen onder leiding van Mevrouw de Salzmann zijn praktische leer verder doorgegeven via groepen in Parijs, New York, London en Caracas. Het werken met de 'movements' heeft zich sindsdien verder ontwikkeld en er zijn films gemaakt om de juiste betekenis en uitvoering ervan vast te leggen.