Over de stichting

In alle tijdperken en culturen heeft de mens gezocht naar de werkelijke betekenis van zijn bestaan, een betekenis die uitgaat boven het bekende en het alledaagse. Hij is op zoek naar iets dat groter is en van een hogere orde dan hijzelf, naar een bron.

Innerlijk werk

In het begin van de twintigste eeuw bracht Georges Ivanovitch Gurdjieff een verzameling ideeën naar het westen die later werd aangeduid als "fragmenten van een onbekende leer". Deze ideeën zijn gebaseerd op oude esoterische kennis en vormen tezamen een weg die leidt tot de ontwikkeling van bewustzijn door middel van innerlijk werk ín het dagelijks leven zelf.

Het werk in Nederland

De Gurdjieff Stichting Nederland is opgericht in 1965 en is gevestigd in Loenen aan de Vecht. Hier worden in samenwerking met het centrum in Parijs groepsbijeenkomsten en movementslessen georganiseerd. In alle activiteiten wordt men uitgenodigd tot zelfobservatie en presentie in het moment.

Op verzoek van Jeanne de Salzmann introduceerde ir. drs. Martin Ekker in 1964 de ideeën van Gurdjieff in Nederland. Daarbij heeft de intensieve samenwerking met het centrum in Parijs zich in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld. De belangrijkste activiteiten van de Gurdjieff Stichting Nederland zijn het organiseren van groepsbijeenkomsten, werk- en studieweken en movementsklassen. Daarnaast zijn er studiegroepen ontstaan die zich onder meer richten op ambachtelijke bezigheden als houtbewerking, glasdecoratie, bloemschikken en boekbinden en verder op activiteiten als tuinarchitectuur, het vertalen van boeken, koorzang en toneel. In alle activiteiten, die plaatsvinden in het centrum te Loenen aan de Vecht, staat het werken aan zichzelf centraal.De stichting heeft als doel het bevorderen van:

- Het bestuderen, opdoen van ervaring met en overdragen van ideeën en praktische leringen gebracht door G.I. Gurdjieff, alsmede het onderzoeken van de gegevens en waarden op het gebied van wetenschap, kunst en godsdienst, zowel in het verleden als in het heden.
- Het vertalen, publiceren en verspreiden van de werken van G.I. Gurdjieff en zijn volgelingen.
- Het ondersteunen met financiële en andere middelen van overeenkomstig werk in andere landen.
- Het (doen) verrichten respectievelijk bevorderen van datgene dat in de ruimste zin des woords dienstig kan worden geacht aan de hierboven genoemde doelstellingen.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.